இணைந்த இதயம்

Sunday, October 28, 2012

அழகூட்டப்பட்ட வெற்றுச் சொற்களின் மீது முளைக்கும் குறுவாள்கள்
அம்மி நகர அடி
உலை கொதிக்க
மூட்டுக நெருப்பு
தடம் பதிய நட
மிதிப்போரை மிதி
மறுப்போரை மறு
விலையில்லா பொருட்களுக்கோ
அழகூட்டப்பட்ட வெற்றுச் சொற்களுக்கோ
சலனப்படுவதில்லை நாம்
வேண்டுதலை மன்றாட்டு
கோரிக்கை மனு மீது 
சிலந்திகள் படரட்டும்
நமது மொழியில்
எழுத்தில் சொல்லாடலில்
ஒளிரட்டும் தீ
காண்பதை நாம் செய்தோம்
உண்பதை நாம் செய்தோம்
அட மண்பதையே நாம் செய்தோம்
நம் உழைப்பில் விளைந்த பொருளுக்கு
கூலி அளப்பவர் எவர்?
பொது நிலத்தில் வேலி வைத்து
வேளான்மை செய்பவர் எவர்?
மண்ணின் புதல்வர்கள் நம்மை
ஊர்விலக்கம் செய்து விட்டு
நாம் பெருக்கிய சொத்துகளுக்கு
காப்புரிமை கோருபவர் எவர்?
நாம் பச்சை மண்
எதனையும் துளிர்க்கச் செய்தே
பழக்கப்பட்டிருக்கிறோம்
நாம் பசும்மூங்கில்
எந்த காற்றையும் இசையாக்கி
காட்டியிருக்கிறோம்
நாம் நெருப்பின் துளி
எதனையும் பக்குவம் செய்து
பரிசளித்திருக்கிறோம்
தேவை பரிதாபம் அல்ல
பிச்சை அல்ல பூதானம் அல்ல
திருப்பி வீசும் காற்றை
கற்றுக் கொண்டால் நல்லது
குறுவாளென நிமிரும் புற்களின்
கூர்மை அறிந்தால் நல்லது
புதைகுழியென மாறும மண்ணின்
பாடம் புரிந்தால் நல்லது
எமக்கான தேவை
மண் விடுதலை
உழைப்பின் விடுதலை
சாதிய விடுதலை

No comments:

Post a Comment