இணைந்த இதயம்

Saturday, October 1, 2011

சென்னை அருகே கற்கால அகழ்வு

சென்னை அருகே உள்ள செங்குன்றத்தில் 1லட்சம் ஆண்டுக்கு முன் வாழ்ந்த
கற்கால மனிதர்கள் குறித்த அகழ்வாராய்ச்சியின் படம் 

No comments:

Post a Comment