இணைந்த இதயம்

Saturday, October 1, 2011

த.மு.எ.க.ச மாநாடு

தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்க 12 ஆம் மாநில மாநாட்டில் தேர்வான புதிய நிர்வாகிகளை நந்தலாலா (துணைத் தலைவர்)அறிமுகம் செய்கிறார்
படத்தில்:ச.தமிழ்செல்வன்(தலைவர்)சு.வெங்கடேசன்(பொதுச்செயலர்)எஸ்.ஏ.பெருமாள்(துணைத்தலைவர்)இரா.தெ.முத்து(துணை பொதுச்செயலர்)அருணன்(கெளரவத் தலைவர்)

No comments:

Post a Comment